Forever™ Essential Oils Lemon

Rekommenderat pris 189 kr

Art. nr 507

Volym 15 ml

Frisk doft med aningen sötma

Eterisk olja med härlig doft av solmogna citroner: syrlig och frisk med liten sötma.

 

För vem?

Dofter påverkar oss alla, och genom att välja doft efter smak och tillfälle kan du själv påverka hur. Citron upplevs som upplyftande och energigivande – en doft som uppskattas av de flesta och passar extra bra när du vill känna dig på topp.

Eterisk olja

Många växter producerar doftande essenser som kan extraheras från olika delar av plantor och träd. Dessa essenser har en naturlig funktion, exempelvis för att dra till sig viktiga insekter för pollinering. Eteriska oljor är just dessa essenser i högkoncentrerad form med stark doft. 

Solmogen citrondoft

Forever™ Essential Oils Lemon extraheras från citroner som skördas för hand och lagras varsamt tills de når perfekt mognad. På så vis blir citronerna saftigare och producerar eterisk olja av högsta kvalitet. Citron är en av de mest välkända och älskade dofterna. Har använts över hela världen i hundratals år för att avvärja insekter, rengöra och parfymera kläder samt för sin upplyftande doft.

Upplyftande och energisk

Lite citronolja blandad med vatten och sprayad i köket före en måltid kanske kan stimulera aptiten – och döljer dessutom matos.

Vad är aromaterapi?

Aromaterapi är en lära med urgamla traditioner där eteriska oljor används för att förstärka vårt välmående. De eteriska oljorna kan med fördel användas som rumsdoft.

 

Ingredienser

Citrus Limon (citron) Peel Oil (EC: 284-515-8)

Observera att innehållet kan ändras och att det alltid är informationen på förpackningen som gäller.

Instruktioner

Häll ett par droppar i ett doftkrus för att sprida en uppfriskande rumsdoft.

FARA. Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn.

VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Framkalla INTE kräkning.

Innehållet lämnas till hushållsavfall.