Forever och omvärlden

Forevers miljöarbete

Egentligen är det ganska enkelt, Aloe vera som vi hämtar från naturen är vår bas, därför värnar vi om naturen. Vår Aloe vera odlas varsamt med växelbruk för att inte utarma jorden. I växtcykeln ingår att sätta fälten i träda under en växtsäsong med mellangrödor som sedan plöjs ner i jorden innan återplantering av Aloe vera. Sedan starten har vi utvärderat dessa metoder och utarbetat en plan för kontinuerligt förbättringsarbete. 2006 certifierades Forever enligt ISO 14001 av den Internationella Standardiseringsorganisa- tionen som bedömer företags miljöpåverkan – en standard som vi behållit sedan dess.

När det gäller växthusgaser har Forevers nettokoldioxidavtryck en positiv effekt för miljön. 20 fullvuxna Aloe vera-plantor omvandlar CO2 till syre lika effektivt som ett träd. Med över 40 miljoner Aloe vera-plantor binder våra odlingar upp till två miljoner ton koldioxid varje år. Sedan vi började kartlägga våra framsteg har vi minskat vår avfallsmängd med 50 % och ökat vår återvinning från 26 % till 61 %. Vi är stolta över den här utvecklingen och fortsätter att utmana oss själva att göra ännu mer.

Exempelvis är Forevers plastpåsar biologiskt nedbrytbara. Tillverkarens smarta produktionsprocess gör påsarna miljövänliga genom att de bryts ner till vatten om de slängs i naturen. Granulaten försvinner helt efter redan 12 månader om de ligger utomhus med tillgång till både sol och vatten. Som en del av firandet av vårt 40-årsjubileum 2018 gick vi över till en mer miljövänlig Tetra Pak-förpackning till våra paradprodukter – Aloe vera-dryckerna. Ett nedbrytbart alternativ till plast och ett steg i rätt riktning mot en hållbarare värld.

Forever Living och välgörenhet

Forever har arbetat med en mängd välgörenhetsorganisationer och -initiativ såsom Project Playground och Packing For Phineas. Sedan 2015 stödjer vi aktivt Rise Against Hunger genom att hjälpa till att packa måltider för behövande vid olika event. Målet är att utrota all svält i världen.

Vi ligger också bakom Forever Giving – en global välgörenhetsorganisation som fokuserar på att göra skillnad för utsatta barn. Det sker genom att tillhandahålla hjälpmedel och utbildning för att motverka fattigdom, hunger och brist på tillgänglig sjukvård. Det kan handla om akuta insatser i katastrofområden så väl som långsiktiga åtgärder. Forever Giving samlar in pengar genom egna insamlingsprojekt som bygger på återförsäljarnas engagemang.

RÖDA KORSET
I år kommer alla bidrag till Forever Giving i Skandinavien att gå oavkortat till Röda Korset. Världen över kämpar Röda Korset för att hindra spridningen av coronaviruset och hjälpa människor som drabbas. Här i Skandinavien handlar det till exempel om att bidra med produkter till sjukvården, ge råd och fakta om smittan, ge samtalsstöd via telefon, förmedla volontärer som kan hjälpa människor i riskgrupp och mycket annat.
Du kan också stödja Röda Korset genom att bli månadsgivare. 
 

LÄS MER:

   

 

 


MILJÖN I FOKUS
Vi är övertygade om att ett medvetet miljöarbete är den enda vägen till riktig framgång.